Rozvrh pre akad. rok 2021/2022

Zimný semester 2021/2022:

  • Interné štúdium – jednoodborový študijný program žurnalistika:

Rozvrh pre interné štúdium Žu 
(aktualizovaný 28. 9. 2021)

  • Interné štúdium – medziodborový študijný program žurnalistika – NvHP:

(aktualizovaný 28. 9. 2021)
  • Interné štúdium – medziodborový študijný program žurnalistika – história:

Rozvrh pre interné štúdium Žu - História 
(aktualizovaný 28. 9. 2021)

Zverejnený dokument obsahuje aktuálny rozvrh pre všetky ročníky bakalárskeho a magisterského stupňa interného štúdia žurnalistiky.

Výučba pre interné štúdium v ZS 2021/2022 začína 20. 9. 2021.

  • Externé štúdium:

Rozvrh pre externé štúdium
(*aktualizovaný 9.11. 2021)

Zverejnený dokument obsahuje aktuálny rozvrh pre všetky otvorené ročníky bakalárskeho a magisterského štúdia.

Prípadné zmeny v rozvrhu je potrebné si kontrolovať každý týždeň na fakultnej internetovej stránke v sekcii Externé formy štúdia (Bc., Mgr.).

Čas výučby pre externé štúdium je od 8.30 hod. do 13.30 hod.

Doplnkové informácie