Začiatok akademického roka 2021/2022

Akademický rok 2021/2022 sa podľa harmonogramu akademického roka začína na celej univerzite v pondelok 20. septembra 2021 podľa rozvrhov zverejnených v akademickom informačnom systéme.

Vzdelávanie sa vo všetkých formách štúdia začne uskutočňovať štandardne prezenčne. V prípade potreby dekani fakúlt prijmú a zverejnia špecifické spresnenia týkajúce sa režimu, spôsobu a podmienok výučby.

Prijímanie protiepidemických opatrení sa riadi, v závislosti od intenzity šírenia SARS-CoV-2, platným Covid Automatom.

Vo všetkých priestoroch UKF platí povinnosť prekrytia horných dýchacích ciest (rúško, respirátor) podľa príslušných predpisov.

Konkrétne opatrenia pre akademický rok 2021/2022 platné na univerzite od 2. septembra stanovuje príkaz rektora č. 30/2021.

Doplnkové informácie