Odborné prednášky a diskusie

Katedra žurnalistiky pravidelne organizuje odborné prednášky a diskusie určené predovšetkým študentom žurnalistiky, ktoré sú podporené aktívnou účasťou pedagógov, spolupracovníkov katedry alebo študentov príbuzných študijných odborov. Hosťami a prednášajúcimi sú renomovaní slovenskí a zahraniční odborníci z mediálnej praxe, z oblasti politickej komunikácie, odborníci v oblasti PR, verbálnej komunikácie, dejín žurnalistiky, ale aj mediálne známe osobnosti.

Spomedzi zahraničných návštev katedra hostila napr. tlačového atašé Veľvyslanectva USA v Slovenskej republike, Chasea Beamera či profesora moderných dejín na Univerzite Sv. Quentina vo Versailles, Christiana Delporte, ale aj americkú novinárku Lisu Ann McAdams.

K témam odborných diskusií na pôde katedry patrí problematika zahraničná (Sartre ako novinár; Európa očami novinárov v XIX. a XX. storočí) aj aktuálne domáce novinárske otázky s medzinárodným presahom (Moderátor a redaktor v elektronických médiách; Identita ženy v médiách).

2019 

Prednáška: 100 rokov česko-slovenskej a 25 rokov Slovenskej diplomacie

 • Zo súboru prednášok uskutočnených v rámci projektu Vzdelávanie žurnalistov
 • Prednášajúci: PhDr. Miroslav Mojžita (dlhoročný veľvyslanec a diplomat)
 • Dátum: 16. apríla 2019
 • Miesto: B. Slančíkovej 1, ŠD UKF Nitra, miestnosť B-126
 • Organizátori podujatia: Slovenská spoločnosť pre zahraničnú politiku (Mgr. Magdaléna Pospíšilová) a Katedra žurnalistiky FF UKF v Nitre (hlavný organizátor: Mgr. Andrea Chlebcová Hečková, PhD).
 • Projekt „Vzdelávanie žurnalistov" bol dotovaný Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky. 

MOJZITA web
PhDr. Miroslav Mojžita počas prednášky
Foto: Mgr. A. Ch. Hečková, PhD.


Prednáška: Východná politika v kontexte rusko-ukrajinskéhokonfliktu a výsledkov ukrajinských volieb

 • Zo súboru prednášok uskutočnených v rámci projektu Vzdelávanie žurnalistov
 • Prednášajúci: doc. PhDr. Alexander Duleba, CSc. (bývalý riaditeľ SFPA a vedúci  pracovník programu Východná Európa)
 • Dátum: 13. mája 2019
 • Miesto: B. Slančíkovej 1, ŠD UKF Nitra, miestnosť B-131
 • Organizátori podujatia: Slovenská spoločnosť pre zahraničnú politiku (Mgr. Magdaléna Pospíšilová) a Katedra žurnalistiky FF UKF v Nitre (hlavný organizátor: Mgr. Andrea Chlebcová Hečková, PhD).
 • Projekt „Vzdelávanie žurnalistov" bol dotovaný Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky.

DULEBA web

Doc. PhDr. Alexander Duleba, CSc., počas prednášky
Foto: Mgr. A. Ch. Hečková, PhD.


Prednáška: Vyšehradská štvorka, jej význam, problémy i budúcnosť

 • Zo súboru prednášok uskutočnených v rámci projektu Vzdelávanie žurnalistov
 • Prednášajúci: Mgr. Tomáš Strážay, PhD. (riaditeľ SFPA)
 • Dátum: 28. septembra 2019
 • Miesto: B. Slančíkovej 1, ŠD UKF Nitra, miestnosť B-136
 • Organizátori podujatia: Slovenská spoločnosť pre zahraničnú politiku (Mgr. Magdaléna Pospíšilová) a Katedra žurnalistiky FF UKF v Nitre (hlavný organizátor: Mgr. Andrea Chlebcová Hečková, PhD).
 • Projekt „Vzdelávanie žurnalistov" bol dotovaný Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky.

Prednáška: Hybridné vojny ako reálna hrozba alebo "len" strašiak demokracie v strednej Európe?

 • Zo súboru prednášok uskutočnených v rámci projektu Vzdelávanie žurnalistov
 • Prednášajúci: Mgr. Imrich Babic (vedúci Oddelenia strategickej komunikácie MZVaEZ SR)
 • Dátum: 11. novembra 2019
 • Miesto: B. Slančíkovej 1, ŠD UKF Nitra, miestnosť B-136
 • Organizátori podujatia: Slovenská spoločnosť pre zahraničnú politiku (Mgr. Magdaléna Pospíšilová) a Katedra žurnalistiky FF UKF v Nitre (hlavný organizátor: Mgr. Andrea Chlebcová Hečková, PhD).
 • Projekt „Vzdelávanie žurnalistov" bol dotovaný Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky.

BABIC web

Mgr. Imrich Babic počas prednášky
Foto: Mgr. A. Ch. Hečková, PhD.

Prednáška: Brexit: príčiny verzus dôsledky

 • Zo súboru prednášok uskutočnených v rámci projektu Vzdelávanie žurnalistov
 • Prednášajúci: Mgr. Juraj Hajko (šéfredaktor portálu zahranicnapolitika.sk, výskumný pracovník SFPA)
 • Dátum: 11. novembra 2019
 • Miesto: B. Slančíkovej 1, ŠD UKF Nitra, miestnosť B-136
 • Organizátori podujatia: Slovenská spoločnosť pre zahraničnú politiku (Mgr. Magdaléna Pospíšilová) a Katedra žurnalistiky FF UKF v Nitre (hlavný organizátor: Mgr. Andrea Chlebcová Hečková, PhD).
 • Projekt „Vzdelávanie žurnalistov" bol dotovaný Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky. 

HAJKO web

Mgr. Juraj Hajko počas prednášky
Foto: Mgr. A. Ch. Hečková, PhD.

 Prednáška: Slovensko a Európska únia v multipolárnom svete 

 • Zo súboru prednášok uskutočnených v rámci projektu Vzdelávanie žurnalistov
 • Prednášajúci: JUDr. Miroslav Lajčák (minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR)
 • Dátum: 21. novembra 2019
 • Miesto: Tr. A. Hlinku 1, miestnosť P-6
 • Organizátori podujatia: Slovenská spoločnosť pre zahraničnú politiku (Mgr. Magdaléna Pospíšilová) a Katedra žurnalistiky FF UKF v Nitre (hlavný organizátor: Mgr. Andrea Chlebcová Hečková, PhD).
 • Projekt „Vzdelávanie žurnalistov" bol dotovaný Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky.

Diskusia Chudoba a médiá

 • Zameranie diskusie: problematika chudoby v globálnych a regionálnych súvislostiach a jej obraz v médiách.

Hostia: Mgr. Marcela Šarvajcová, PhD. (Katedra sociológie FF UKF v Nitre), Branislav Tichý a Frederika Házeová (Človek v ohrození), moderoval Peter Ivanič (Človek v ohrození).
Dátum: 6. mája 2019
Miesto: B. Slančíkovej 1, ŠD UKF Nitra, miestnosť B-132
Organizátori podujatia: Katedra žurnalistiky FF UKF v Nitre (hlavný organizátor: Mgr. Andrea Chlebcová Hečková, PhD., a spoluorganizátori: Mgr. Veronika Cillingová, PhD.), Človek v ohrození, n. o.
V rámci projektu: Globálne rozvojové vzdelávanie pre budúcich novinárov
Projekt podporila: agentúra SlovakAid

ChudobaMedia 004 web

Diskutujúci (zľava): M. Šarvajcová, B. Tichý, F. Házeová a moderátor P. Ivanič
Foto: Mgr. A. Ch. Hečková, PhD.

Diskusia: Utečenci medzi nami

 • Zameranie diskusie: problémy, podmienky a procesy spojené so životom utečencov

Hostia: Zuzana Števulová (Liga za ľudské práva), Azim Farhadi (Inštitút pre migráciu a komunikáciu), Mirna Khaleel (utečenka z Iraku, študentka, o. z. Mareena)
Moderátor: Ľubica Račeková (Katedra žurnalistiky FF UKF v Nitre)
Dátum: 1. apríl 2019
Miesto: B. Slančíkovej 1, ŠD UKF Nitra, miestnosť B-107
Organizátori podujatia: Katedra žurnalistiky FF UKF v Nitre (hlavný organizátor: Mgr. Andrea Chlebcová Hečková, PhD. a spoluorganizátori: Mgr. Veronika Cillingová, PhD., Mgr. Ľubica Račeková), Človek v ohrození, n. o.
V rámci projektu: Globálne rozvojové vzdelávanie pre budúcich novinárov
Projekt podporila: agentúra SlovakAid

utecenci medzi nami 1.4 2 web

Azim Farhadi (zľava) a Zuzana Števulová počas diskusie na katedre žurnalistiky
Foto: Mgr. Andrea Chlebcová Hečková, PhD.


utecenci medzi nami 1.4 4 web

Mirna Khaleel (vľavo) v diskusii s moderátorkou Ľubicou Račekovou
Foto: Mgr. A. Ch. Hečková, PhD. 


Diskusia: Nové médiá pod piatimi kruhmi

 • Zameranie diskusie: mediálna práca Slovenského olympijského a športového výboru počas konania olympijských hier.

Hostia: Kristína Czuczová, Danka Galicová, Ján Šiller a Andrej Galica (Slovenský olympijský a športový výbor)
Dátum: 5. marca 2019,
Miesto: B. Slančíkovej 1, ŠD UKF Nitra, miestnosť B-107
Organizátori podujatia: Katedra žurnalistiky FF UKF v Nitre (Mgr. Matúš Veselý) a Slovenský olympijský a športový výbor

Nove media pod piatimi kruhmi web

Členovia Slovenského olympijského a športového výboru s organizátorom diskusie z katedry žurnalistiky M. Veselým (vľavo)
Foto: Mgr. A. Ch. Hečková, PhD.

2018

Diskusia: Výzvy globálnej žurnalistiky

 • Zameranie diskusie: klimatické zmeny, ich vplyv na politický a socioekonomický systém, ignorácia problému klimatických zmien masmédiami.

Hostia: Juraj Mesík (analytik globálnych trendov a rizík), Richard Sťahel (Katedra filozofie FF UKF v Nitre) a Daniela Piršelová (redaktorka a moderátorka televízie TA3).
Dátum: 26. november 2018
Miesto: B. Slančíkovej 1, ŠD UKF Nitra, miestnosť B-126
Organizátori podujatia: Katedra žurnalistiky FF UKF v Nitre (hlavný organizátor: Mgr. Andrea Chlebcová Hečková, PhD. a spoluorganizátori: Mgr. Veronika Cillingová, PhD., Mgr. Matúš Veselý), Človek v ohrození, n. o.
v rámci projektu: Globálne rozvojové vzdelávanie pre budúcich novinárov
projekt podporila: agentúra SlovakAid

 • Diskusia: Perspektíva menšín a menšinová žurnalistika

 • Zameranie diskusie: stereotypy, predsudky, obraz Rómov v médiách a jeho porovnanie s reálnym životom.

Hostia: Jarmila Lajčáková (Centrum pre výskum etnicity a komunikácie), René Lužica (Ústav romologických štúdií Fakulty sociálnych vied a zdravotníctva UKF v Nitre), Peter Ivanič (Človek v ohrození, n. o.) a Milan Hronec (nadácia Ekopolis)
Dátum: 12. november 2018
Miesto: B. Slančíkovej 1, ŠD UKF Nitra, miestnosť B-126
Organizátori podujatia: Katedra žurnalistiky FF UKF v Nitre (hlavný organizátor: Mgr. Andrea Chlebcová Hečková, PhD. a spoluorganizátor: Mgr. Veronika Cillingová, PhD.), Človek v ohrození, n. o.
v rámci projektov: Globálne rozvojové vzdelávanie pre budúcich novinárov a Objektívne zobrazovanie rozvojových tém v masmédiách
projekty podporili: agentúra SlovakAid a UGA

 • Prednáška: Globálne vzdelávanie (nielen) pre žurnalistov

 • Zameranie prednášky: čítanie "medzi riadkami", predsudky, stereotypy, mediálne rámcovanie, potreba vnímania reality v súvislostiach.

Hostia:  Peter Ivanič a Andrej Návojský (obaja Človek v ohrození, n. o.) 
Dátum: 1. október 2018
Miesto: B. Slančíkovej 1, ŠD UKF Nitra, miestnosť B-136
Organizátori podujatia: Katedra žurnalistiky FF UKF v Nitre (Mgr. Andrea Chlebcová Hečková, PhD.), Človek v ohrození, n. o.
v rámci projektu: Globálne rozvojové vzdelávanie pre budúcich novinárov
projekt podporila: agentúra SlovakAid

2017

 • Prednáška: Brazil Today

 • Zameranie diskusie: Život v Brazílii, jej história, kultúra, ekonomika, ekonomické a sociálno-kultúrne vzťahy Brazílie a Slovenska.

Hosť: Luís Carniera (brazílsky veľvyslanec)
Dátum: 24. október 2017
Miesto: B. Slančíkovej 1, ŠD UKF Nitra, miestnosť B-126
Organizátori podujatia: Dekanát FF UKF v Nitre, Katedra žurnalistiky FF UKF v Nitre (PhDr. Martina Pavlíková, PhD.), Katedra všeobecnej a aplikovanej etiky FF UKF v Nitre

brazilsky velvyslanec 5 web
Luís Carniera počas prednášky
Foto: PhDr. M. Pavlíková, PhD.

brazilsky velvyslanec 6 web
Foto: PhDr. M. Pavlíková, PhD.

brazilsky velvyslanec 3 web
Rozhovor s brazílskym veľvyslancom (sprava Luís Carniera s manželkou, oproti PhDr. Martina Pavlíková a študent katedry žurnalistiky Martin Mojžiš)
Foto: PhDr. M. Pavlíková, PhD.

 • Beseda: S reportérom o reportáži

 • Zameranie diskusie: Ako vytvárať dobrú reportáž - obsahová stránka dobrej reportáže: línia príbehu, pointa, atraktívny záver. Dôležitosť pravdivosti novinárskeho textu, dôslednosti pri overovaní informácií.

Hosť: Daniel Vražda (Denník N)
Dátum: 11. október 2017
Miesto: B. Slančíkovej 1, ŠD UKF Nitra
Organizačný garant podujatia: PhDr. Daša Nováčiková, PhD.

d. vrazda dennik n 11.10.2017 web 1
Foto: Ivana Drobáňová

d. vrazda dennik n 11.10.2017 web 2
Foto: Ivana Drobáňová

d. vrazda dennik n 11.10.2017 web 3
Foto: Ivana Drobáňová

d. vrazda dennik n 11.10.2017 web 4
Foto: Ivana Drobáňová

d. vrazda dennik n 11.10.2017 web 5
Foto: Ivana Drobáňová

d. vrazda dennik n 11.10.2017 web 6
Foto: Ivana Drobáňová

d. vrazda dennik n 11.10.2017 web 7
Foto: Ivana Drobáňová

 • Beseda: Médiá bez okuliarov

 • Zameranie diskusie: Ako v čase scvrkávajúcich sa redakčných rozpočtov pokrývať zahraničné témy bez európskych okuliarov... Zobrazovanie sveta v médiách, problematika diskurzu, rozvojové témy v médiách, zobrazovanie národnostných menšín v médiách.

Hostia: Peter Ivanič (Svet medzi riadkami, Človek v ohrození), Andrea Chlebcová Hečková (Katedra žurnalistiky FF UKF v Nitre), Stanislava Harkotová (Svet medzi riadkami, Človek v ohrození, Aktuality.sk), Andrej Návojský (Svet medzi riadkami, Človek v ohrození), Pavol Štrba (SME)
Dátum: 12. apríl 2017
Miesto: B. Slančíkovej 1, ŠD UKF Nitra, miestnosť B-106 (beseda)
Organizačný garant podujatia: Mgr. Veronika Cillingová, PhD.

Media bez okuliarov web 3
Hostia besedy (sprava) Stanislava Harkotová, Pavol Štrba, Andrej Návojský, Peter Ivanič, Andrea Chlebcová Hečková a Veronika Cillingová (moderátorka)

Foto: MC FF UKF v Nitre – Tereza Halásová a Simona Hricišinová

Media bez okuliarov web 1
Foto: MC FF UKF v Nitre – Tereza Halásová a Simona Hricišinová

Media bez okuliarov web 5
Foto: MC FF UKF v Nitre – Tereza Halásová a Simona Hricišinová

 • Beseda: Práca zahraničného reportéra

 • Zameranie diskusie: práca zahraničnej reportérky (Rusko, krajiny bývalej Juhoslávie), etické aspekty žurnalistickej práce súvisiacej s informovaním o udalostiach z 11. septembra 2001 v USA.

Hosť: Lisa Ann McAdams (Deputy Director, Office of Digital Engagement in the Main Public Affairs at The U.S. Department of State, Washington, D.C.)
Dátum: 11. apríl 2017
Miesto: B. Slančíkovej 1, ŠD UKF Nitra
Organizačný garant podujatia: doc. PhDr. Marcela Antošová, PhD.

McAdams web 1
Foto: MC FF UKF v Nitre: Simona Hricišinová

McAdams web 4

Foto: MC FF UKF v Nitre: Simona Hricišinová

McAdams web 3
Foto: MC FF UKF v Nitre: Simona Hricišinová

McAdams web 5
Foto: MC FF UKF v Nitre: Simona Hricišinová


McAdams web 6


foto: MC FF UKF v Nitre: Simona Hricišinová

 • Beseda: Žurnalistika online s Tomášom Bellom

 • Zameranie besedy: práca v online redakcii, práca editora, súčasná situácia spoplatňovania obsahu online médií

Hostia: Tomáš Bella (zakladateľ a prvý riaditeľ spoločnosti Piano Media, šéfredaktor online oddelenia Denníka N)
Dátum: 5. apríl 2017
Miesto: B. Slančíkovej 1, ŠD UKF Nitra
Organizačný garant podujatia: PhDr. Daša Nováčiková, PhD.

Tomas Bella 5.4.2017 web 4
Foto: Terézia Halásová, MC FF UKF v Nitre

Tomas Bella 5.4.2017 web 3
Foto: Terézia Halásová, MC FF UKF v Nitre

Tomas Bella 5.4.2017 web 2
Foto: Terézia Halásová, MC FF UKF v Nitre

Tomas Bella 5.4.2017 web 1
Foto: Terézia Halásová, MC FF UKF v Nitre

 • Beseda: Povolanie pápež

 • Zameranie besedy: herecká kariéra, konfrontácia dobra a zla, myšlienkový odkaz divadelných hier, muzikál Povolanie pápež

Hostia: Ján Gallovič (hosťujúci herec v Divadle Andreja Bagara v Nitre, herec činohry Slovenského národného divadla), Roman Poláčik (herec Divadla Andreja Bagara v Nitre)
Dátum: 20. marec 2017
Miesto: B. Slančíkovej 1, ŠD UKF Nitra
Organizátori podujatia: Barbora Bažíková, Veronika Maková (študentky 3. ročníka interného bakalárskeho štúdia na Katedre žurnalistiky FF UKF v Nitre)
Organizačný garant podujatia: PhDr. Daša Nováčiková, PhD.

Gallovic a Polacik KZu 20.3 2 web
Foto: PhDr. Daša Nováčiková, PhD.

Gallovic a Polacik KZu 20.3 3 web
Foto: PhDr. Daša Nováčiková, PhD.

Gallovic a Polacik KZu 20.3 4 web
Foto: PhDr. Daša Nováčiková, PhD.

Gallovic a Polacik KZu 20.3 5 web
Foto: PhDr. Daša Nováčiková, PhD.

Gallovic a Polacik KZu 20.3 6 web
Foto: PhDr. Daša Nováčiková, PhD.

2016

 • Beseda: Súčasná športová žurnalistika očami profesionálneho športovca

 • Zameranie diskusie: Šport a význam žurnalistického vzdelania

Hosť: Matej Tóth (absolvent Katedry žurnalistiky FF UKF v Nitre, Olympijský víťaz v chôdzi na 50 km na LOH 2016, majster sveta v chôdzi)
Dátum: 5. december 2016
Miesto: B. Slančíkovej 1, ŠD UKF Nitra
Organizačný garant podujatia: Mgr. Andrea Chlebcová Hečková, PhD.

Toth 2016 0598 web
Foto: MC FF UKF v Nitre: Ivana Froľová

Toth 2016 0644 web
Foto: MC FF UKF v Nitre: Ivana Froľová

Toth 2016 0586 web
Foto: MC FF UKF v Nitre: Ivana Froľová

 • Beseda: Samizdatová tlač na Slovensku pred rokom 1989

 • Zameranie diskusie: vydávanie slovenskej samizdatovej tlače.

Hosť: Ján Čarnogurský (spoluzakladateľ a redaktor samizdatového periodika Náboženstvo a súčasnosť, vydavateľ a redaktor samizdatového periodika Bratislavské listy)
Dátum: 15. november 2016
Miesto: B. Slančíkovej 1, ŠD UKF Nitra
Organizační garanti podujatia: Doc. PhDr. Marcela Antošová, PhD., a Mgr. Artur Bekmatov

Čarnogurský 1 web
Foto: Matúš Kamenický

Čarnogurský 4 web
Foto: Matúš Kamenický

Čarnogurský 6 web
Foto: Matúš Kamenický

Čarnogurský 7 web
Foto: Matúš Kamenický

 • Beseda: Adela Banášová – beseda so slovenskou moderátorkou

 • Zameranie diskusie: Moderovanie rozhlasových a televíznych komerčných a verejnoprávnych relácií

Hosť: Adela Banášová (moderátorka relácií v TV Markíza, TA3, RTVS)
Dátum: 5. apríl 2016
Miesto: B. Slančíkovej 1, ŠD UKF Nitra
Organizační garanti podujatia: doc. PhDr. Marcela Antošová, PhD., a Mgr. Artur Bekmatov

Banasova web 5.4.2016 0 
Foto: M. Kabíček

Banasova web 5.4.2016 1
Foto: M. Kabíček

Banasova web 5.4.2016 2
Foto: M. Kabíček

Banasova web 5.4.2016 3
Foto: M. Kabíček

Banasova web 5.4.2016 4
Foto: M. Kabíček

2015

 • Beseda: Hamlet je mŕtvy – Faust je hladný

 • Zameranie diskusie: Inscenácia experimentálneho charakteru ako súčasť aktuálneho repertoáru Divadla Andreja Bagara v Nitre.

Hostia: Daniela Kuffelová (herečka DAB), Jakub Rybárik (herec DAB) a Juraj Ďuriš (herec DAB)
Dátum: 3. november 2015
Miesto: B. Slančíkovej 1, ŠD UKF Nitra
Organizačný garant podujatia: doc. PhDr. Marcela Antošová, PhD.

hamlet-faust-3.11.2015-sd-ukf-5
Foto: DAB

hamlet-faust-3.11.2015-sd-ukf-6
Foto: DAB

hamlet-faust-3.11.2015-sd-ukf-2
Foto: DAB

 • Diskusia: Žurnalistika v čase stereotypov a predsudkov

 • Zameranie diskusie: Práca novinára pri tvorbe mediálnych produktov o živote etnických menšín a migrantov na Slovensku, význam ich práce, stereotypy a predsudky v spravodajstve.

Hostia: Jarmila Vaňová (organizácia Roma media) a Azim Farhadi (Inštitút pre migráciu a komunikáciu)
Dátum: 26. október 2015
Miesto: B. Slančíkovej 1, ŠD UKF Nitra, UTA
Organizačný garant podujatia: Mgr. Andrea Chlebcová Hečková, PhD.

Zurnalistika v case stereotypov 3
Foto: M. Kabíček

Zurnalistika v case stereotypov 1
Foto: M. Kabíček

Zurnalistika v case stereotypov 2
Foto: M. Kabíček

 • Diskusia s Patrikom Hermanom

  Zameranie diskusie: Práca moderátora a investigatíva v komerčnej televízii.

Hosť: Patrik Herman (moderátor v TV Markíza)
Dátum: 5. máj 2015
Miesto: B. Slančíkovej 1, ŠD UKF Nitra, miestnosť č. B-107
Organizační garanti podujatia: doc. PhDr. Marcela Antošová, PhD., a Mgr. Veronika Veverková, PhD.

 

P.Herman web 1
P. Herman počas prednášky o svojej práci
Foto: M. Kabíček

P.Herman web 2
Prednášková miestnosť určená na besedu bola plná zvedavých študentov žurnalistiky
Foto: M. Kabíček

P.Herman web 3
Študenti mali možnosť pozrieť si sošku ankety OTO, ktorou bol Patrik Herman ocenený 5-krát
Foto: M. Kabíček

P.Herman web 5

Patrik Herman  pri predvádzaní produktov prezentovaných v známej rubrike "Lebo medveď"
Foto: M. Kabíček

 • Diskusia: Politická žurnalistika v čase internetizácie a globalizácie

  Zameranie diskusie: Zmeny práce politického komentátora v serióznych médiách v čase čoraz narastajúcej internetizácie spoločnosti a politických informácií.

Hostia: politickí komentátori Dag Daniš (Hospodárske noviny), Juraj Hrabko (SME) a Roman Michelko (Slovenské národné noviny, Nové slovo)
Dátum: 14. apríl 2015
Miesto: B. Slančíkovej 1, ŠD UKF Nitra, Miestnosť č. B-130
Organizační garanti podujatia: Mgr. Andrea Chlebcová Hečková, PhD., a Mgr. Ján Kuciak

Polit zurn 2015 1
Úvod diskusie (sprava hostia Juraj Hrabko, Dag Daniš, Roman Michelko a moderátori diskusie Mgr. Kuciak a Dr. Chlebcová Hečková)
Foto: M. Kabíček

Polit zurn 2015 4

Študenti a pedagógovia katedry žurnalistiky, ktorí sa diskusie zúčastnili
Foto: M. Kabíček

Polit zurn 2015 3

Do diskusie sa zapájali vlastnými otázkami a postrehmi aj študenti
Foto: M. Kabíček

Polit zurn 2015 8

Juraj Hrabko, Dag Daniš a Roman Michelko
Foto: M. Kabíček

2014

 • Prednáška: Médiami umožnená e-participácia: práca administrátorov online diskusií

  Zameranie prednášky: Náplň práce administrátora/moderátora internetových diskusií z pohľadu sociológa. Technická a organizačná stránka práce, diskusia o potrebných schopnostiach, zručnostiach a vlastnostiach administrátorov.

Hosť: Dr. Simon Smith, Ph. D., Sociologický ústav SAV
Dátum: 15. december 2014
Miesto: B. Slančíkovej 1, ŠD UKF Nitra, Miestnosť č. B-130
Organizačný garant podujatia: Mgr. Andrea Chlebcová Hečková, PhD.

 • Beseda: Spravodajstvo RTVS

  Zameranie besedy: Televízna tvorba 

Hosť: Lukáš Diko, riaditeľ spravodajstva RTVS
Dátum: 12. máj 2014
Miesto: B. Slančíkovej 1, ŠD UKF Nitra
Organizačný garant podujatia: PhDr. Jaroslav Krafka, PhD.

 • Beseda: Quo vadis, Syria?

  Zameranie besedy: Niekoľkoročný ozbrojený konflikt v Sýrii 

Hostia: 

 • Mgr. Tomáš Kučírek, PhD., Katedra manažmentu, kultúry a turizmu UKF v Nitre

 • doc. PhDr. František Škvrnda, CsC., bezpečnostný analytik

 • Ing. Jalal Suleiman, PhD., poradca patriarchu Gregora III. pre ekumenické záležitosti

Dátum: 21. marec 2014
Miesto: B. Slančíkovej 1, ŠD UKF Nitra, miestnosť B-107
Organizátor podujatia: Bc. Artúr Bekmatov (študent 2. ročníka magisterského štúdia na Katedre žurnalistiky FF UKF v Nitre)

Quo vadis Syria 4 opr.2

hostia a moderátor besedy: sprava Ing. Jalal Suleiman, PhD., doc. PhDr. František Škvrnda, CsC., Bc. Artúr Bekmatov, Mgr. Tomáš Kučírek, PhD.
foto: V. Veverková

2013

 • Prednáška: Skúsenosti redaktora a moderátora vo verejnoprávnej televízii

  Zameranie prednášky: Predstavenie tvorby politických diskusných relácií Správy a komentáre a O 5 minút 12, vysielaných slovenskou verejnoprávnou televíziou. Problematika zvládania situácií zo strany moderátora pri náročných hosťoch, otázky profesionálneho odstupu od prezentovaných názorov a politického tlaku na vedenie verejnoprávnych médií. 

Hosť: Marta Jančkárová, moderátorka relácie Správy a komentáre RTVS – STV
Dátum: 2. december 2013
Miesto: B. Slančíkovej 1, ŠD UKF Nitra, Miestnosť č. B-109
Organizačný garant podujatia: Mgr. Andrea Chlebcová Hečková, PhD.

Janckarova 1

foto: Martin Kabíček

Janckarova 2

foto: Martin Kabíček

 • Prednáška: Skúsenosti regionálneho žurnalistu

  Zameranie prednášky: Predstavenie princípu fungovania regionálnych médií, postavenie, úlohy a špecifiká práce regionálneho redaktora.

Hosť: Monika Maťová, regionálna redaktorka spravodajstva RTVS – STV
Dátum: 6. máj 2013
Miesto: B. Slančíkovej 1, ŠD UKF Nitra, Miestnosť č. B-131
Organizačný garant podujatia: Mgr. Jitka Rožňová, PhD., Mgr. Andrea Chlebcová Hečková, PhD.

Monika 001

Regionálna redaktorka RTVS Monika Maťová počas prednášky na katedre žurnalistiky.
Foto: J. Rožňová

Monika 004

Regionálna redaktorka RTVS Monika Maťová v diskusii so študentmi žurnalistiky.
Foto: J. Rožňová

2012

 • Odborná diskusia: Novinári a komunálna politika 
  Zameranie diskusie: Komunálna správa a mediálna politika, etika a novinárska gramotnosť

Hosť: JUDr. Mária Vozárová, právnička Mestského úradu v Zlatých Moravciach
Dátum: 4. december 2012
Miesto: B. Slančíkovej 1, ŠD UKF Nitra, Miestnosť č. B-109
Organizačný garant podujatia: Mgr. Viktória Stanová, PhDr. Stela Geregayová

novinari a komunalna politika

JUDr. Mária Vozárová (vpravo) počas diskusie na katedre žurnalistiky.
Foto: V. Stanová

2011

 • Odborná prednáška: Moderátor a redaktor v elektronických médiách

Hosť: PhDr. Zora Hudíková, PhD., vedúca Ústavu mediálnej tvorby na Fakulte masmédií PEVŠ
Dátum: 13. december 2011
Miesto: B. Slančíkovej 1, ŠD UKF Nitra, Miestnosť č. B-106

 • Odborná diskusia: Analýza audiovizuálnych a auditívnych médií pohľadom M. „Pyca” Rauscha
  Zameranie diskusie: Príprava a realizácia veľkých mediálnych projektov, špecifiká práce v súkromných a verejnoprávnych médiách, osobnostné a profesionálne predpoklady moderátora

Hosť: Martin „Pyco” Rausch, moderátor a hudobný dramaturg
Dátum: 15. marec 2011
Miesto: B. Slančíkovej 1, ŠD UKF Nitra, Miestnosť č. B-106

pyco

Martin Pyco Rausch počas diskusie na katedre žurnalistiky.
Foto: R. Kollár, zdroj: www.ukf.sk

pyco2

Martin Pyco Rausch počas diskusie so študentmi žurnalistiky.
Foto: R. Kollár, zdroj: www.ukf.sk

pyco3

Martin Pyco Rausch s pedagógmi Katedry žurnalistiky FF UKF.
Foto: R. Kollár, zdroj: www.ukf.sk

2010

 • Odborná prednáška: Zákon na ochranu osobnosti a jeho uplatňovanie v médiách v USA (Libel and Media in the U.S.)
  Zameranie prednášky: História slobody prejavu, zákon na ochranu osobnosti, mediálne právo v USA, obraz USA v európskych médiách

Hosť: Chase Beamer, tlačový atašé Veľvyslanectva USA v Slovenskej republike
Dátum: 25. marec 2010
Miesto: B. Slančíkovej 1, ŠD UKF Nitra, Miestnosť č. B-125

atase1         

Chase Beamer počas prednášky na katedre žurnalistiky.
Foto: R. Kollár, zdroj: www.ukf.sk

atase2

Chase Beamer počas diskusie so študentmi žurnalistiky.
Foto: R. Kollár, zdroj: www.ukf.sk

atase3

Chase Beamer s pedagógmi Katedry žurnalistiky FF UKF.
Foto: R. Kollár, zdroj: www.ukf.sk

2009

 • Odborná diskusia: Identita ženy v médiách

Hostia diskusie:
PhDr. Jana Cviková, prekladateľka, spoluzakladateľka Záujmového združenia žien Aspekt
PaedDr. Peter Farkaš-Žiška, rímskokatolícky kňaz, literát
PhDr. Vlasta Hochelová, PhD., pedagogička, poetka, novinárka
doc. Mgr. Eduard Chmelár, PhD., pedagóg, politológ, publicista
Dátum: 4. máj 2009
Miesto: B. Slančíkovej 1, ŠD UKF Nitra, Univerzitný tvorivý ateliér (UTA)
Odborný garant podujatia: doc. PhDr. PaedDr. Karol Orban, PhD.
Organizačný garant podujatia: Mgr. Eva Bútorová, PhD., Mgr. Jitka Rožňová PhD., Mgr. Erika Kováčová, PhD.
Podujatie bolo podporené Univerzitnou grantovou agentúrou UKF v Nitre (UGA).

 • Odborná diskusia s veľvyslancom Poľskej republiky na Slovensku

  Zameranie diskusie: Život, kultúra, vzdelávanie a zahraničná politika Poľskej republiky

Hostia diskusie:
J. E. Andrzej Krawczyk, mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec Poľskej republiky na Slovensku
Jakub Flasińśki, tajomník Politického oddelenia veľvyslanectva Poľskej republiky
Dátum: 16. február 2009
Miesto: Trieda Andreja Hlinku 1, Sieň Konštantína Filozofa UKF v Nitre
Organizačný garant podujatia: Rektorát UKF v Nitre, Katedra politológie a európskych štúdií a Katedra žurnalistiky FF UKF v Nitre

velvyslanec pr 2

Veľvyslanec Andrzej Krawczyk počas diskusie so študentmi žurnalistiky a politológie.
Foto: J. Krajčovičová, zdroj: www.ukf.sk

velvyslanec pr

Študenti žurnalistiky počas diskusie s veľvyslancom Poľskej republiky na Slovensku.
Foto: J. Krajčovičová, zdroj: www.ukf.sk

2008

 • Odborná prednáška: Európa očami novinárov v XIX. a XX. storočí

Hosť: Christian Delporte, profesor moderných dejín na Univerzite Sv. Quentina vo Versailles
Dátum: 28. február 2008
Miesto: B. Slančíkovej 1, ŠD UKF Nitra, Miestnosť č. P7
Organizačný garant podujatia: Francúzske veľvyslanectvo v SR, RO Slovenského syndikátu novinárov v Nitre a Katedra žurnalistiky FF UKF v Nitre (v zastúpení PhDr. Vlasta Hochelová, PhD.)

 • Odborná prednáška: Sartre ako novinár

Hosť: Gérard Wormser, filozof a profesor sociológie na École normale supérieure a zakladateľ časopisu Sens Public
Dátum: 19. február 2008
Miesto: Synagóga, Pri synagóge 3, Nitra
Organizačný garant podujatia: Francúzske veľvyslanectvo v SR, Syndikát slovenských novinárov, Mesto Nitra a Katedra žurnalistiky FF UKF v Nitre (v zastúpení PhDr. Vlasta Hochelová, PhD.)

Doplnkové informácie