Odborné a tvorivé semináre, workshopy

 

Katedra žurnalistiky pravidelne organizuje odborné a tvorivé semináre (workshopy), ktoré predstavujú okrem bezprostredného dialógu hosťa so študentmi aj atraktívny a efektívny spôsob prepojenia teoretickej a praktickej roviny žurnalistiky.

K hosťom workshopov tradične patria mediálne známe osobnosti, moderátori a redaktori z oblasti televíznej žurnalistiky (RTVS, TV Markíza, TV JOJ), ako aj z printovej, rozhlasovej a online žurnalistiky. Študentom približujú svet poézie a umeleckého prekladu vo svojich básnických zbierkach aj súčasné a bývalé pedagogičky katedry PhDr. Jitka Rožňová, PhD., a PhDr. Vlasta Hochelová, PhD.

Katedra hostila napr. vedúceho vydania televíznych novín TV Markíza, Petra Celeca, mediológa a spisovateľa Pavla Rankova alebo dokumentaristku Paulu Ďurinovú. V spolupráci s Ústavom politických vied SAV zorganizovala katedra žurnalistiky pracovný vedecký seminár s medzinárodnou účasťou pod názvom Symbióza médií a politiky. V spolupráci s neformálnym zoskupením novinárov a odborníkov zameraných na rozvojovú žurnalistiku Svet medzi riadkami zorganizovala katedra workshop Médiá bez okuliarov.

2019

 • Odborný seminár: Vzdelávanie novinárov: otázky, problémy a výzvy

Hostia: prof. PaedDr. Ivan Sulík, CSc. (prvý vedúci dnešnej katedry žurnalistiky FF UKF v Nitre), doc. PhDr. Zora Hudíková, PhD. (vedúca Katedry umeleckej komunikácie FMK UCM, Trnava), doc. Mgr. Eduard Chmelár, PhD. (Akadémia policajného zboru), Mgr. Katarína Jenisová (webeditorka TA3), Mgr. Stanislava Harkotová (reportérka Aktuality.sk), doc. PhDr. Marcela Antošová, PhD. (vedúca Katedry žurnalistiky FF UKF v Nitre), Mgr. Andrea Chlebcová Hečková, PhD. (Katedra žurnalistiky FF UKF v Nitre), PhDr. Daša Nováčiková, PhD. (katedra žurnalistiky FF UKF v Nitre)

Dátum: 24. október 2019

Miesto: B. Slančíkovej 1, ŠD UKF Nitra, miestnosť B-106

Hlavné organizátorky podujatia: Mgr. Veronika Cillingová, PhD., Mgr. Ľubica Račeková, Mgr. Andrea Chlebcová Hečková, PhD.

Spoluorganizátorky podujatia: Mgr. Elena Petrová, PhDr. Jitka Rožňová, PhD., Mgr. Eva Bútorová, PhD.

Odborné garantky podujatia: doc. PhDr. Marcela Antošová, PhD., doc. PhDr. Zora Hudíková, PhD.

 
seminar kzu klobucnikova 24.10 6
Slávnostné otvorenie seminára vedúcou katedry žurnalistiky doc. PhDr. Marcelou Antošovou, PhD.
Foto: Lenka Klobučníková (MC FF UKF v Nitre)

seminar kzu klobucnikova 24.10 11
Prof. PaedDr. Ivan Sulík, CSc., počas svojho príhovoru o vzniku našej katedry
Foto: Lenka Klobučníková (MC FF UKF v Nitre)
 
seminar kzu klobucnikova 24.10 14
Doc. PhDr. Zora Hudíková, PhD., o talente a zručnostiach v novinárskej práci
Foto: Lenka Klobučníková (MC FF UKF v Nitre)
 
seminar kzu klobucnikova 24.10 19
Absolventka našej katedry žurnalistiky Mgr. Katarína Jenisová porovnávala teóriu s praxou
Foto: Lenka Klobučníková (MC FF UKF v Nitre)
 • Odborná beseda: O etike v médiách
  Zameranie podujatia: Dodržiavanie etického kódexu novinára, investigatívna žurnalistika, podmienky novinárskej práce v zahraničí

Hosť: Arpád Soltész (novinár, spisovateľ, spoluzakladateľ Investigatívneho centra Jána Kuciaka)

Dátum: 27. marec 2019

Miesto: B. Slančíkovej 1, ŠD UKF Nitra

Organizátor podujatia: Mgr. Elena Petrová

Organizačný garant podujatia: PhDr. Martina Pavlíková, PhD.


arpad soltesz 27.3 4 web
Foto: Mgr. A. Ch. Hečková, PhD.

arpad soltesz 27.3 3 web
Foto: Mgr. A. Ch. Hečková, PhD.

arpad soltesz 27.3 1 web
Foto: Mgr. A. Ch. Hečková, PhD.

2017

 • Beseda a workshop: Nové úlohy novinárov v médiách
  Zameranie podujatia: Nové úlohy novinárov v digitálnych médiách

Hostia: Simon Smith (Institut sociologických studií Univerzity Karlovy v Prahe), Filip Struhárik (editor a social media manažér Denník N)
Dátum: 5. máj 2017
Miesto: B. Slančíkovej 1, ŠD UKF Nitra, miestnosť č. B-126
Organizačný garant podujatia: Mgr. Andrea Chlebcová Hečková, PhD.

Nove ulohy v mediach 5.5 1 web
Prezentácia Simona Smitha
Foto: Andrea Chlebcová Hečková

Nove ulohy v mediach 5.5 4 web
Prezentácia Filipa Struhárika
Foto: Andrea Chlebcová Hečková

Nove ulohy v mediach 5.5 3 web
Foto: Andrea Chlebcová Hečková

 • Beseda a workshop: Médiá bez okuliarov
  Zameranie podujatia: Ako v čase scvrkávajúcich sa redakčných rozpočtov pokrývať zahraničné témy bez európskych okuliarov... Zobrazovanie sveta v médiách, problematika diskurzu, rozvojové témy v médiách, zobrazovanie národnostných menšín v médiách.

Hostia: Peter Ivanič (Svet medzi riadkami, Človek v ohrození), Stanislava Harkotová (Svet medzi riadkami, Človek v ohrození, Aktuality.sk), Andrej Návojský (Svet medzi riadkami, Človek v ohrození), Pavol Štrba (SME)
Dátum: 12. apríl 2017
Miesto: B. Slančíkovej 1, ŠD UKF Nitra, miestnosť č. B-130 (workshop)
Organizačný garant podujatia: Mgr. Veronika Cillingová, PhD.

Media bez okuliarov workshop web 18
Workshop so študentmi 1. ročníka interného magisterského štúdia a 2. ročníka interného bakalárskeho štúdia
Foto: MC FF UKF v Nitre: Tereza Halásová a Simona Hricišinová

 

2015

 • Prednáška a workshop: Nové trendy v online marketingu
  Zameranie podujatia: Predstavenie online marketingovej agentúry, popis histórie, aktuálnych trendov a významu online marketingu, prípadová štúdia online marketingu, tvorba návrhu online marketingu pre konkrétneho zadávateľa.

Hostia: Kristína Biela, Gabriel Czirák, Ján Černej (agentúra Marketinger)
Dátum: 26. november 2015
Miesto: B. Slančíkovej 1, ŠD UKF Nitra, Miestnosť č. B-136
Organizačný garant podujatia: Mgr. Eva Bútorová, PhD.

Jan Cernej 26.11.2015

Ján Černej vysvetľuje postup realizácie online kampane
Foto: Kristína Biela

Diplom 26.11.2015

Diplom pre tím študentov s najlepším návrhom online kampane
Foto: Kristína Biela

 • (Re)klamný svet – cyklus workshopov:

 • Prednáška a workshop: Zaujať na prvý pohľad – Corporate identity a tvorba grafiky v reklamnom prostredí

Hosť: Mgr. Matej Petrík, grafický dizajnér (agentúra BODKA)
Dátum: 14. apríl 2015
Miesto: B. Slančíkovej 1, ŠD UKF Nitra, Miestnosť č. B-133
Organizační garanti podujatia: doc. PhDr. Marcela Antošová, PhD., Mgr. Eva Bútorová, PhD., Mgr. Veronika Veverková, PhD.

Zaujat na prvy pohlad 14.4.2015

Výučba tvorby v grafickom editore
Foto: V. Veverková

 • Prednáška a workshop: Kreatívna reklama

Hostia: Mgr. Barbora Meszárošová (agentúra MADE BY VACULIK), Matej Králik, art director (agentúra APPLE PIE)
Dátum: 31. marec 2015
Miesto: B. Slančíkovej 1, ŠD UKF Nitra, Miestnosť č. B-133
Organizační garanti podujatia: doc. PhDr. Marcela Antošová, PhD., Mgr. Eva Bútorová, PhD., Mgr. Veronika Veverková, PhD.

2014

 • (Re)klamný svet – cyklus workshopov:

 • Prednáška a workshop: Zaujať na prvý pohľad – Corporate Identity a tvorba grafiky v reklamnom prostredí

Hosť: Mgr. Matej Petrík, grafický dizajnér (agentúra BODKA)
Dátum: 14. apríl 2015
Miesto: B. Slančíkovej 1, ŠD UKF Nitra, Miestnosť č. B-133
Organizační garanti podujatia: doc. PhDr. Marcela Antošová, PhD., Mgr. Eva Bútorová, PhD., Mgr. Veronika Veverková, PhD.

 • Prednáška a workshop: Zaujať na prvý pohľad – Tvorba grafiky v reklamnom prostredí

Hosť: Matej Petrík, creative designer guerillovej a komunikačnej agentúry RenaCo, s.r.o.
Dátum: 4. marec 2014
Miesto: B. Slančíkovej 1, ŠD UKF Nitra, Miestnosť č. B-109
Organizační garanti podujatia: doc. PhDr. Marcela Antošová, PhD., Mgr. Eva Bútorová, PhD., Mgr. Veronika Veverková, PhD.

Zaujat na prvy pohlad opr2

Matej Petrík vysvetľuje princípy opravy fotografie
Foto: V. Veverková

Zaujat na prvy pohlad 2 opr

Študentky/študenti katedry žurnalistiky sa učia upravovať fotografie.
Foto: V. Veverková

 • Pokračovanie cyklu workshopov: Grafika v kocke
Zameranie workshopov: poskytnutie základných poznatkov o grafike, úprava fotografií v programe Gimp, práca s rastrom v programe Gimp, základy DTP, práca s programom Inkscape.

Hosť: Matej Petrík, creative designer guerillovej a komunikačnej agentúry RenaCo, s.r.o.

Dátum: 18. marec 2014 a 8. apríl 2014
Miesto: B. Slančíkovej 1, ŠD UKF Nitra, Miestnosť č. B-107
Organizačný garanti podujatia: Mgr. Eva Bútorová, PhD., Mgr. Veronika Veverková, PhD.

Grafika v kocke 8.4 3.opr2

hosť workshopu Matej Petrík vysvetľuje pravidlá grafickej úpravy titulkov
foto: V. Veverková

Grafika v kocke 8.4 1.opr2

Hosť workshopu Matej Petrík vysvetľuje princípy zalamovania textu v programe Inkscape
foto: V. Veverková 

2013

 • Cyklus workshopov: Grafika v kocke
Zameranie workshopov: poskytnutie základných poznatkov o grafike, úprava fotografií v programe Gimp, práca s rastrom v programe Gimp, základy DTP.

Hosť: Matej Petrík, creative designer guerillovej a komunikačnej agentúry RenaCo, s.r.o.

Dátum: 12. november 2013 a 3. december 2013
Miesto: B. Slančíkovej 1, ŠD UKF Nitra, Miestnosť č. B-107
Organizačný garanti podujatia: Mgr. Eva Bútorová, PhD., Mgr. Veronika Veverková, PhD.

 • Workshop: Autorské ochranné práva

Hosť: Mgr. Anton Popovič, riaditeľ SOZA
Dátum: 20. november 2013
Miesto: B. Slančíkovej 1, ŠD UKF Nitra, Miestnosť č. B-109
Organizačný garant podujatia: doc. PhDr. PaedDr. Karol Orban, PhD.

 • Workshop: V dotyku s médiami III
  Zameranie workshopu: Predstavenie špecifík práce v printových, audiovizuálnych a nových médiách, osobných skúseností hostí s pôsobením v mediálnom priestore, pozitívnych a negatívnych stránok práce v médiách. 

Hostia: 
Monika Kekeliaková, redaktorka týždenníka Katolícke noviny
Tibor Mattyšovský, šéfredaktor spravodajstva TV Markíza

Martina Mečiarová, moderátorka TV Markíza
Pavol Rajtar, šéfredaktor internetového média Hokejportal.net
Dátum: 14. november 2013
Miesto: B. Slančíkovej 1, ŠD UKF Nitra, Miestnosť č. B-109
Organizačný garanti podujatia: doc. PhDr. Marcela Antošová, PhD., Mgr. Eva Bútorová, PhD.
Organizačný tím: PhDr. Vlasta Hochelová, PhD., PhDr. Jaroslav Krafka, PhD., Mgr. Veronika Veverková, PhD.

Dotyk s mediami 11 2013

Hostí workshopu uvítala vedúca katedry žurnalistiky doc. PhDr. Marcela Antošová, PhD.
(zľava: Pavol Rajtar, Tibor Mattyašovský, Martina Mečiarová, Monika Kekeliaková)
Foto: Lucia Poláková

Dotyk s mediami 11 2013 2

Pavol Rajtar (vľavo) s Tiborom Mattyašovským porovnávali prácu v redakcii internetového a televízneho spravodajstva
Foto: Lucia Poláková

 • Prednáška a workshop: Tvorba zážitkových firemných akcií – reklamné eventy
  Zameranie prednášky a workshopu: Predstavenie práce eventovej divízie reklamnej agentúry, tvorba a realizácia zážitkového spoločenského podujatia ako podlinkovej reklamnej aktivity podľa zadania.

Hosť: Mgr. Katarína Holičková, event manažérka v komunikačnej reklamnej agentúre RenaCo
Dátum: 7. máj 2013
Miesto: B. Slančíkovej 1, ŠD UKF Nitra, Miestnosť č. B-109
Organizačný garant podujatia: doc. PhDr. Marcela Antošová, PhD., Mgr. Eva Bútorová, PhD.

workshop holickova 1

Mgr. Katarína Holičková a Ondrej Havela počas workshopu so študentmi žurnalistiky.
Foto: L. Poláková

workshop holickova 2

Mgr. Katarína Holičková s kolegom Ondrejom Havelom predstavujú prácu v agentúre.
Foto: L. Poláková

 • Workshop: Kreativita verzus slovo ako elementárny vyjadrovací prostriedok
  Zameranie workshopu: Prezentácia rôznych foriem tvorivého prístupu k slovu ako elementárnemu vyjadrovaciemu prostriedku. Podpora rozvíjania a efektívneho využívania kreativity študentov prostredníctvom hier, úloh a cvičení.

Hosť: Mgr. Veronika Rácová, PhD., literárna kritička a teoretička, lektorka kurzov tvorivého písania
Dátum: 24. apríl 2013
Miesto: B. Slančíkovej 1, ŠD UKF Nitra, Miestnosť č. B-109
Organizačný garant podujatia: Mgr. Jitka Rožňová, PhD.

kreativita verzus slovo foto 2

Mgr. Veronika Rácová, PhD. počas tvorivého workshopu so študentmi žurnalistiky.
Foto: J. Rožňová

kreativita verzus slovo foto 1

Študenti katedry žurnalistiky počas workshopu Kreativita verzus slovo.
Foto: J. Rožňová

 • (Re)klamný svet – cyklus workshopov:

 • Prednáška a workshop: (Ne)obyčajný deň kreatívca – Kreatívna tvorba reklamnej kampane

Hosť: Mgr. Barbora Meszárošová, copywriter v reklamnej agentúre Wiktor Leo Burnett
Dátum: 26. marec 2013
Miesto: B. Slančíkovej 1, ŠD UKF Nitra, Miestnosť č. B-109
Organizačný garant podujatia: doc. PhDr. Marcela Antošová, PhD., Mgr. Eva Bútorová, PhD.

barborka2

Mgr. Barbora Meszárošová prednáša študentom katedry žurnalistiky.
Foto: L. Poláková

barborka1

Mgr. Barbora Meszárošová počas workshopu na katedre žurnalistiky.
Foto: L. Poláková

barborka3

Študenti žurnalistiky počas workshopu (Ne)obyčajný deň kreatívca.
Foto: L. Poláková

 • Prednáška a workshop: Život jedného človeka z agentúry – Cesta reklamného zadania

Hosť: Mgr. Kristína Kováčová, account manažérka v reklamnej agentúre Istropolitana Ogilvy
Dátum: 12. marec 2013
Miesto: B. Slančíkovej 1, ŠD UKF Nitra, Miestnosť č. B-106
Organizačný garant podujatia: doc. PhDr. Marcela Antošová, PhD., Mgr. Eva Bútorová, PhD.

kovacova workshop

Mgr. Kristína Kováčová prednáša študentom katedry žurnalistiky.
Foto: L. Poláková

kovacova workshop2

Mgr. Kristína Kováčová poskytuje rozhovor pre reportáž študentky žurnalistiky.
Foto: L. Poláková

 • V dotyku s médiami – séria workshopov:

Kreativita a virtuálna realita – Kreativita, umenie web stránok a rétoriky
Moderátori a redaktori v akcii
Kreativita a virtuálna realita – Laboratórium kreatívnej klimatológie

Dátum: 7. – 8. marec 2013
Miesto: B. Slančíkovej 1, ŠD UKF Nitra, Miestnosť č. B-106 a B-136
Organizačný garant podujatia: doc. PhDr. Marcela Antošová, PhD., PhDr. Vlasta Hochelová, PhD., Mgr. Eva Bútorová, PhD.

 • Prednáška a workshop: Kreativita a virtuálna realita – Kreativita, umenie web stránok a rétoriky

Hosť: doc. RNDr. Andrej Ferko, PhD., prozaik, matematik a docent počítačovej grafiky na Univerzite Komenského v Bratislave

ferko workshop

Docent Andrej Ferko počas prednášky a workshopu so študentmi žurnalistiky.
Foto: Ľ. Balko, zdroj: www.ukf.sk

 • Beseda a workshop: Moderátori a redaktori v akcii

Hostia:
Lenka Čviriková Hriadelová, moderátorka relácie Šport TV JOJ
Bc. Stanislava Jakubíková, moderátorka relácie Krimi noviny TV JOJ
PhDr. Martin Jurčo, redaktor Slovenského rozhlasu

jakubikova cvirikova workshop

(Zľava) Bc. S. Jakubíkova a L. Čviriková Hriadelová počas besedy na katedre žurnalistiky.
Foto: Ľ. Balko, zdroj: www.ukf.sk

martin jurco

Redaktor PhDr. Martin Jurčo počas workshopu na katedre žurnalistiky.
Foto: Ľ. Balko, zdroj: www.ukf.sk

 • Workshop Kreativita a virtuálna realita  Laboratórium kreatívnej klimatológie

Hosť: Lic. Matej Hochel, PhD., psychológ, lektor festivalu INNER WINNER moderných, svetových trendov vo firemnom vzdelávaní aj v osobnostnom rozvoji

hochel workshop

Lic. Matej Hochel, PhD. počas kreatívneho workshopu so študentmi žurnalistiky.
Foto: L. Poláková

matej hochel

Lic. Matej Hochel, PhD. počas kreatívneho workshopu so študentmi žurnalistiky.
Foto: L. Poláková

2012

 • Workshop: Dokumentárny film a dokumentaristika na Slovensku
  Zameranie workshopu: Špecifiká dokumentárnych žánrov, tvorba a príprava filmového dokumentu

Hosť: Mgr. art. Paula Ďurinová, absolventka filmovej dokumentárnej tvorby na Akadémií umení v Banskej Bystrici, pôsobí v občianskom združení Living Documentary
Dátum: 8. november 2012
Miesto: B. Slančíkovej 1, ŠD UKF Nitra, Mediálne centrum FF UKF
Organizačný garant podujatia: PhDr. Vlasta Hochelová, PhD.

dokumentaristika2

(Zľava) Mgr. art. Paula Ďurinová s PhDr. Vlastou Hochelovou, PhD.
Foto: M. Dudášová

dokumentaristika1    dokumentaristika3

Dokumentaristka Mgr. art. Paula Ďurinová počas workshopu na katedre žurnalistiky.
Foto: M. Dudášová

 • Prezentácia básnických zbierok Po lakte v popole a Zhasínanie svetiel/Lámpaoltás

Hostia:
PhDr. Vlasta Hochelová, PhD., autorka básnickej zbierky Po lakte v popole
Mgr. Jitka Rožňová, PhD., autorka básnickej zbierky Zhasínanie svetiel/Lámpaoltás
Dátum: 30. apríl 2012
Miesto: B. Slančíkovej 1, ŠD UKF Nitra, Univerzitný tvorivý ateliér (UTA)
Organizačný garant podujatia: PhDr. Vlasta Hochelová, PhD., Mgr. Jitka Rožňová, PhD.

prezentacia poezie 2

Autorky prezentovaných básnických zbierok (zľava) Mgr. Jitka Rožňová, PhD. a PhDr. Vlasta Hochelová, PhD. s moderátorom podujatia doc. PhDr. Igorom Hochelom, CSc.
Foto: R. Kollár

2011

 • Workshop: Mediálne reflexie
  Zameranie workshopu: Analýza súčasného stavu televíznej žurnalistiky, príprava spravodajských relácií, práca redaktora a moderátora v televíznom prostredí

Hostia workshopu (na fotografii zľava):
PhDr. Jaroslav Krafka, redaktor TV Markíza
Mgr. Ľubomír Bajaník, moderátor RTVS
Mgr. Hana Gallová, moderátorka TV JOJ

Martin „Pyco” Rausch, moderátor
Mgr. Pavol Michalka, moderátor TV JOJ
Dátum: 13. december 2011
Miesto: B. Slančíkovej 1, ŠD UKF Nitra, Miestnosť č. B-106

medialne reflexie

Hostia workshopu Mediálne reflexie počas diskusie so študentmi.
Foto: R. Kollár

 

Text: Alexandra Kazlovová, Kamera: Marek Čabák, Výroba: MC FF UKF

2010

 • Workshop: Informačná spoločnosť a jej budúce smerovanie

Hosť: doc. PhDr. Pavel Rankov, PhD., mediológ a spisovateľ
Dátum: 18. november 2010
Miesto: B. Slančíkovej 1, ŠD UKF Nitra, Miestnosť č. B-132
Organizačný garant podujatia: Mgr. Jitka Rožňová, PhD.
Podujatie bolo podporené Univerzitnou grantovou agentúrou UKF v Nitre (UGA).

 rankov

doc. PhDr. Pavel Rankov, PhD. počas workshopu na katedre žurnalistiky.
Foto: R. Kollár

 • Workshop: Spravodajstvo v komerčnom audiovizuálnaom médiu

Hosť: Mgr. Peter Celec, vedúci vydania Televíznych novín TV Markíza (v súčasnosti pôsobí v RTVS)
Dátum: 14. október 2010
Miesto: B. Slančíkovej 1, ŠD UKF Nitra, Miestnosť č. B-132
Organizačný garant podujatia: Mgr. Jitka Rožňová, PhD.
Podujatie bolo podporené Univerzitnou grantovou agentúrou UKF v Nitre (UGA).

celec

Mgr. Peter Celec počas workshopu so študentmi žurnalistiky.
Foto: R. Kollár

 • Workshop: Výtvarný rozmer mediálnej komunikácie II.

Hosť: Mgr. art. Henrieta Bratová, ArtD., výtvarníčka, scénografka, grafička audiovízie (v súčasnosti pôsobí v TV Markíza)
Dátum: LS 2009/2010
Miesto: B. Slančíkovej 1, ŠD UKF Nitra, Miestnosť č. B-136
Organizačný garant podujatia: Mgr. Jitka Rožňová, PhD.
Podujatie bolo podporené Univerzitnou grantovou agentúrou UKF v Nitre (UGA).

Doplnkové informácie