Knižnica katedry žurnalistiky

Knižnica nachádzajúca sa v priestoroch katedry žurnalistiky ponúka študentom odborné publikácie a monografie z oblasti masmediálnej komunikácie, marketingovej komunikácie, printovej žurnalistiky, rozhlasovej a televíznej žurnalistiky, dejín svetovej a slovenskej žurnalistiky, ale aj tituly venujúce sa komunikácii, rétorike, slovenskému jazyku či špecifickým odvetviam vyššie spomenutých mediálnych oblastí.

Knižnica katedry umožňuje študentom aj nahliadnuť do vybraných záverečných bakalárskych, magisterských a rigoróznych prác, ktoré sa nachádzajú v priestoroch knižnice. Záverečné práce sú k dispozícii iba prezenčne, nie je možné vypožičať si ich.

Výpožičný poriadok:

Študent si po výbere zo zoznamu literatúry môže vypožičať najviac 5 publikácií, ktoré sa uvedením mena, adresy, e-mailového kontaktu a svojím podpisom zaväzuje vrátiť do 2 týždňov. Pred uplynutím tohto termínu je možné požiadať o predĺženie výpožičnej lehoty o ďalšie 2 týždne, ak o predmetnú publikáciu medzičasom neprejavil záujem iný študent.

Ponuka knižnice:

Výpožičné hodiny počas prednáškového obdobia ZS 2020/21 v miestnosti B-119: 

štvrtok: 11.00 – 12.30 hod.

Počas platnosti mimoriadnych opatrení súvisiacich s prevenciou šírenia koronavírusu je katedrová knižnica zatvorená.

Zodpovedná osoba:

PhDr. Jitka Rožňová, PhD.
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi. Na jej zobrazenie musíte mať zapnutý JavaScript.
037/64 08 410
kancelária č. B-119

Doplnkové informácie