Vybrané publikácie pracovníkov katedry žurnalistiky:

ANTOŠOVÁ, M. - NOVÁČIKOVÁ, D. - CILLINGOVÁ, V.: Univerzita Konštantína
Filozofa v Nitre a jej metamorfózy : Od Pedagogického inštitútu až po
súčasnú UKF. 1. vyd. Nitra : UKF, 2019. 248 s. ISBN 978-80-558-1432-2.

       Pamätnica titulna strana

LETAVAJOVÁ, S. - CHLEBCOVÁ HEČKOVÁ, A. - KRNO, S. - BOŠELOVÁ, M.:
Novodobé migrácie vo verejnej, mediálnej a politickej diskusii. 1. vyd. Nitra : UKF,
2020. 198 s. ISBN 978-80-558-1631-9.


CILLINGOVÁ, V. – BÚTOROVÁ, E. – NOVÁČIKOVÁ, D. – ROŽŇOVÁ, J.: Current
Issues in the Slovak Mass Media. 1.ed. Berlín : Peter Lang, 2019. 105 p.
ISBN 978-3-631-80003-4.

DOBROTKOVÁ, M. - BEKMATOV, A. - CHLEBCOVÁ HEČKOVÁ, A. - KUCIAK, J.:
Slovak Mass Media in the 21st Centrury: Current Challenges. 1.ed. Berlín :
Peter Lang, 2019 112 p. ISBN 978-3-631-79634-4.

ROŽŇOVÁ, J. Vybrané kapitoly z public relations. Vysokoškolské učebné texty pre
študentov nemarketingových odborov. Nitra: UKF, 2018. 84 s.
ISBN 978-80-558-1289-2. 

Roznova-obalka 2018

 

BULANDA, I. – LESKOVÁ, A. – ROŽŇOVÁ, J. – VERNANCOVÁ, J.: Celebrity v sociálnej reklame II : (socializácia, vzory a transakčná analýza); 1.vyd. Praha : Verbum, 2017. 76 s. ISBN 978-80-87800-37-9.

BÚTOROVÁ, E. Rodová stereotypizácia v reklame. Nitra : UKF v Nitre, 2016. 126 s. ISBN 978-80-558-1035-5. 

Butorova obalka 2016

 

CHLEBCOVÁ HEČKOVÁ, A. RESpublikA: Politická komunikácia v mediálnej spoločnosti. Nitra : UKF, 2015. 150 s. ISBN 978-80-558-0961-8.

Monografia ACHH 2015


BÚTOROVÁ, E. (edit.) – VEVERKOVÁ, V. (edit). Úskalia žurnalistickej a masmediálnej komunikácie v súčasnosti: Zborník z 1. ročníka medzinárodnej vedeckej konferencie Úskalia žurnalistickej a masmediálnej komunikácie v súčasnosti (Nitra 22. 10. 2014) Nitra : UKF v Nitre 2015. 174 s. ISBN 978-80-558-0877-2.

Zbornik UZMKS 2015

 

VEVERKOVÁ, V. Bulvár a bulvarizácia dennej tlače. Ljubljana : KUD Apokalipsa, 2014. 
170 s. ISBN 978-961-6894-48-7.

Monografia VV 2014

 


ROŽŇOVÁ, J. Výtvarné artefakty v printovej reklame. Nitra : UKF, 2014. 98 s.
ISBN 978-80-558-0601-3.

Monografia JR 2014


ANTOŠOVÁ, M. (edit.) – ORBAN, K. (edit.) V dotyku s médiami. Zborník vedeckých štúdií. Nitra : FF UKF, 2012.175 s. ISBN 978-80-558-0038-7.

v dotyku


ANTOŠOVÁ, M. Dominik Tatarka v kontexte existencializmu. Nitra : FF UKF, 2011. 158 s. ISBN 978-80-8094-622-7.

tatarka


Hochelová, V. Hodnotové aspekty masmédií s dôrazom na spravodajstvo. Nitra : FF UKF, 2011. 163 s. ISBN 978-80-8094-696-8.

696-8-500x500


HOCHELOVÁ, V. Po lakte v popole. Bratislava : Q111, 2011. 92 s. ISBN 978-80-89092-62-8.

po-lakte-v-popole


ANTOŠOVÁ, M. Textológia. Nitra : FF UKF, 2010. 129 s. ISBN 978-80-8094-694-4.

694-4-500x500


MAGALOVÁ, G. Cesta rozprávky. Trnava : Spolok sv. Vojtecha, 2010. 118 s. ISBN 978-80-7162-861-3.

cesta rozpravky


ROŽŇOVÁ, J. Zhasínanie svetiel/ Lámpaoltás. Bratislava : AB-ART, 2010. 88 s. ISBN 978-80-8087-084-3.

 zhasinanie svetiel


MAGALOVÁ, G. Frazeológia (nielen) pre žurnalistov. Nitra : FF UKF, 2008. 87 s. ISBN 978-80-8094-336-3.

336-3-500x500


HOCHELOVÁ, V. Sen o nespavosti. Bratislava : Q111, 2008. 64 s. ISBN 978-80-89092-45-1.

sen o nespavosti3


MAGALOVÁ, G. Rozprávky s kresťansko-didaktickou tendenciou. Nitra : FF UKF, 2007. 126 s. ISBN 978-80-8094-165-9.

165-9-500x500


Orban, K. Kresťanské médiá na Slovensku a ich vývoj do roku 2000. Bratislava : Obzor, 2004. 165 s. ISBN 80-215-0519-2.

krestanske media2


CHMELÁR, E. Svet nie je na predaj. Bratislava : Eko-konzult, 2003. 183 s. ISBN 8089044913.

svet nie je na predaj


HOCHELOVÁ, V. Slovník novinárskej teórie a praxe. Nitra : FF UKF, 2001. 235 s. ISBN 80-8050-380-X.

slovnik nov teorie

CHMELÁR, E. Rozprava o zjednotení ľudstva. Bratislava : Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov, 2001. 184 s. ISBN 978-80-8061-137-8.

110000101467 001


CHMELÁR, E. Uhorská tlačová politika. Nitra : UKF, 1998. 132 s. ISBN 80-88738-51-2.

tlacova politika

Doplnkové informácie