Beánie žurnalistov

V akademickom roku 2011/2012 študenti žurnalistiky nadviazali na tradíciu študentských beánií, ktoré úspešne obnovili. Žurnalistické beánie sú organizované každý rok študentmi 1. ročníka magisterského štúdia žurnalistiky a konajú sa s podporou vedenia katedry v závere letného semestra príslušného akademického roka.

Beánie žurnalistov 2019

Beánie 2019 - Folklórna téma (my, ako končiaci ročník-piataci).jpg

Beánie žurnalistov 2017

Beánie 2017 - Gopnik téma (my ako organizátori).jpg

Beánie žurnalistov 2015

Beánie 2015 - Pirátska téma (my ako prváci).jpg


Beánie žurnalistov 2013

Študenti žurnalistiky sa zaodeli do filmových kostýmov a ponorili do obrazov, ktoré prináša svet reálny aj fiktívny.

  • Fotoreportáž, autorkou fotografií je študentka žurnalistiky Lucia Poláková.

Beanie 11  Beanie 24

Beanie 13  Beanie 12

Beanie 22  Beanie 20

Beanie 21  Beanie 17

Beanie 25  Beanie 14

Beanie 15  Beanie 16

Beanie 0  Beanie 26

Beanie 4   Beanie 6   Beanie 9

Beanie 10   Beanie 7   Beanie 5

Beanie 1   Beanie 8   Beanie 3

Beánie žurnalistov 2012

V priestoroch ŠD UKF Nitra sa konali prvé beánie žurnalistov (v klobúkoch), ktorými študenti obnovili tradíciu žurnalistických beánií.

Beanie 2012

Študenti 1. ročníka magisterského štúdia žurnalistiky na beániách v akad. roku 2011/2012.
Zdroj: www.facebook.com/zurnalistikaUKF

Beanie 2012 2

Študenti 2. ročníka bakalárského štúdia žurnalistiky na beániách v akad. roku 2011/2012.
Zdroj: www.facebook.com/zurnalistikaUKF

Doplnkové informácie