Reportáže študentov

Študenti katedry žurnalistiky v spolupráci s Mediálnym centrom FF UKF v Nitre pripravujú v rámci predmetu televízna tvorba sériu reportáží mapujúcich dianie na Univerzite Konštantína Filozofa, v Nitre aj mimo nej v spravodajskej relácii Žurnál UKF a v publicistickej relácii Magazín UKF.

Na výrobe reportáží participovali a participujú v pozícii pedagógov odborníci z praxe: Peter Celec zo spravodajskej televízie TA3 a Patrik Herman a Andrea Mačošková z Televízie Markíza.

Všetky vydania nájdete na youtube Mediálneho centra FF UKF v Nitre.

Spomedzi všetkých odporúčame vzhliadnuť vydania z akademického roku 2019/2020:

Doplnkové informácie