Z prác študentov...

Časopis Detail

Redakčný kolektív: Eva Ježovičová (šéfredaktorka), Zuzana Karabínošová, Eva Kubániová, Ján Kuciak, Veronika Slezáková.

Grafická úprava: Ján Kuciak.

Fotografie: Veronika Slezáková, Eva Kubániová.

Detail titulka

 

Časopis Kamor

Redakčný kolektív: Michaela Váleková (šéfredaktorka), Adrián Berecz, Dominika Cunevová, Viktor Háber, Igor Roško, Dominika Szabová

Grafická úprava: Michaela Váleková, Viktor Háber

Kamor titulka med.prakt ZS 2015-16

Časopis Odraz

Redakčný kolektív: Michaela Barnová (šéfredaktorka), Adriána Antolová, Adriána Keszeliová (jazyková korektúra), Adriána Majerčínová, Alžbeta Halmová, Denisa Badalová, Lucia Meszárošová, Roman Martiška, Simona Révayová, Tamara Benediková, Viktória Dušecinová

Grafická úprava: Roman Martiška

Odraz titulka med.prakt ZS 2015-16.png

 

Časopis Mimo záznam

Redakčný kolektív: Simona Sztankayová (šéfredaktorka), Terézia Kollárová, Beáta Klačková, Janka Káčerová, Lucia Poláková, Alexandra Kazlovová, Ivana Pappová, Michal Bardáč.

Grafická úprava: Katarína Gabalcová.

Mimo zaznam titulka

 

Časopis Alternatíva

Redakčný kolektív: Petra Struková (šéfredaktorka), Veronika Turkotová, Katarína Kováčová, Petra Kováčová, Romana Jakubcová, Lucia Bihuncová.

Grafická úprava: Petra Struková, Lucia Bihuncová.

Alternativa titulka

Doplnkové informácie