Predmety bakalárskeho štúdia žurnalistiky

Jednoodborový študijný program žurnalistika (povinné)*

(*platné v akademickom roku 2019/2020)

1. ročník (interné štúdium)

 • zimný semester:

Dejiny svetovej žurnalistiky I.
Úvod do štúdia žurnalistiky
Úvod do štúdia masmediálnej komunikácie
Vybrané kapitoly zo slovenskej morfológie
Základy informatiky 1.

 • letný semester:

Dejiny svetovej žurnalistiky II.
Psychológia pre masmediálne štúdiá
Syntax slovenského jazyka
Základy politológie
Základy informatiky 2.

1. ročník (externé štúdium)

 • zimný semester:

Dejiny svetovej žurnalistiky I.
Úvod do štúdia žurnalistiky
Úvod do štúdia masmediálnej komunikácie
Vybrané kapitoly zo slovenskej morfológie

 • letný semester:

Dejiny svetovej žurnalistiky II.
Psychológia pre masmediálne štúdiá
Syntax slovenského jazyka
Základy politológie

2. ročník (interné štúdium)

 • zimný semester:

Dejiny slovenskej žurnalistiky I.
Lexikológia a frazeológia v komunikácii
Metodika žurnalistickej práce
Všeobecná štylistika I.
Odborná redakčná prax I.

 • letný semester:

Dejiny slovenskej žurnalistiky II.
Úvodný seminár k bakalárskej práci
Ortoepia
Rozhlasová tvorba I.
Televízna tvorba I.
Všeobecná štylistika II.

 

2. ročník (externé štúdium)

 • zimný semester:

Dejiny slovenskej žurnalistiky I.
Lexikológia a frazeológia v komunikácii
Metodika žurnalistickej práce
Základy informatiky I.
Odborná redakčná prax I.

 • letný semester:

Dejiny slovenskej žurnalistiky II.
Ortoepia
Rozhlasová tvorba I.
Základy informatiky II.

3. ročník (interné štúdium)

 • zimný semester:

Agentúrne spravodajstvo
Nové médiá
Rozhlasová tvorba II.
Seminár k bakalárskej práci I.
Televízna tvorba II.
Žurnalistické žánre I.

 • letný semester:

Mediálne právo
Seminár k bakalárskej práci II.
Žurnalistické žánre II.

 

3. ročník (externé štúdium)

 • zimný semester:

Rozhlasová tvorba II.
Všeobecná štylistika I.
Žurnalistické žánre I.

 • letný semester:

Všeobecná štylistika II.
Televízna tvorba I.
Mediálne právo
Žurnalistické žunre II.
Úvodný seminár k bakalárskej práci I.

Kompletný študijný plán platný pre interné bakalárske štúdium v akademickom roku 2019/2020: stiahnuť

Kompletný študijný plán platný pre externé bakalárske štúdium v akademickom roku 2019/2020:  stiahnuť

 • Bakalárska práca a semináre v AR 2019/20:

úvodný seminár k bakalárskej práci (2. roč. Bc., letný semester, interné štúdium; 3. roč. Bc., letný semester, externé štúdium) – 2 kredity
seminár k bakalárskej práci I. (3. roč. Bc., zimný semester, interné štúdium; 4. roč. Bc., zimný semester, externé štúdium) – 2 kredity
seminár k bakalárskej práci II. (3. roč. Bc., letný semester, interné štúdium; 4. roč. Bc., letný semester, externé štúdium) – 2 kredity
bakalárska práca (3. roč. Bc., letný semester, interné štúdium; 4. roč. Bc., letný semester, externé štúdium) – 10 kreditov

Doplnkové informácie