Poď študovať žurnalistiku na UKF!

Ponuka studia Kzu 2018 web

Viac informácií o študijných programoch nájdeš na našej stránke v sekcii Informácie pre uchádzačov v časti Profil absolventa:

jednoodborový študijný program žurnalistika
medziodborový študijný program žurnalistika – nemčina v hospodárskej praxi

 

Ďalšie informácie nájdeš aj v sekcii Štúdium:

bakalárske štúdium
magisterské štúdium


Doplnkové informácie