Harmonogram akademického roka 2021/2022

Harmonogram AR 2021/2022

Slávnostné otvorenie akademického roka (začiatok výučby v zimnom semestri): 20. september 2021

Zápisy študentov:

Zápisy sa realizujú elektronicky. Postup nájdete v článku Zápis na štúdium.

Zimný semester:
Výučbové obdobie: 20. 9. 2021 – 18. 12. 2021 (13 týždňov)

Skúškové obdobie: 20. 12. 2021 – 12. 2. 2022 (8 týždňov)

Termín zverejnenia tém záverečných prác: 31. 10. 2021

Termín prihlásenia sa na tému diplomovej, resp. bakalárskej práce: do 30. 11. 2021

Predzápisy predmetov na letný semester: od 25. 10. 2021 do 13. 11. 2021

Zverejnenie rozvrhov na letný semester: 17. 12. 2021

Prihlasovanie študentov na rozvrh: do 13. 2. 2022

Celouniverzitná dovolenka: 24. 12. 2021 – 5. 1. 2022 (nástup do práce 7. 1. 2022)

Imatrikulácie

FPV                    11. 11. 2021 o 9.00 h

FSVaZ                 11. 11. 2021 o 11.30 h FSŠ                     9. 11. 2021 o 11.30 h

FF                      10. 11. 2021 o 10.00 a 12.30 h

 

PF                      9. 11. 2021 o 9.00 h
 
Študentské dni nitrianskych univerzít: 10. 11. – 26. 11. 2021 (dátum je orientačný, bude sa prispôsobovať programu ŠDNU)

Štátne sviatky a dni pracovného pokoja:
1. 11. 2021 – pondelok – Sviatok všetkých svätých
17. 11. 2021 – streda – Deň boja za slobodu a demokraciu

24. 12. 2021 – piatok – Štedrý deň

25. 12. 2020 – piatok – 1. sviatok vianočný
6. 1. 2022 – štvrtok – Sviatok Troch Kráľov
15. 4. 2022 – piatok – Veľkonočný piatok

18. 4. 2022 – pondelok – Veľkonočný pondelok

5. 7. 2022 – utorok – sviatok sv. Cyrila a sv. Metoda

Letný semester:

Výučbové obdobie: 14. 2. 2022 – 14. 5. 2022 (13 týždňov)

  • končiace ročníky Bc. a Mgr. štúdia – všetky fakulty: 14. 2. 2022 – 16. 4. 2022 (9 týždňov)

Skúškové obdobie: 16. 5. 2022 – 9. 7. 2022 (8 týždňov) 

  • Končiace ročníky Bc. štúdia – všetky fakulty: 19. 4. 2022 – 14. 5. 2022 (4 týždne)

  • končiace ročníky Mgr. štúdia – všetky fakulty: 19. 4. 2022 – 7. 5. 2022 (3 týždne)

Predzápis na zimný semester 2022/2023: 14. 3. – 3. 4. 2022
Zverejnenie rozvrhov na zimný semester: 8. 7. 2022

Prihlasovanie študentov na rozvrh na ZS: do 18. 9. 2022

 

Štátne skúšky


Odovzdanie záverečných prác: 16. 4. 2022

Posúdenie záverečných prác: Bc. 14. 5. 2022, Mgr. 6. 5. 2022

I. termín ŠS: Bc. 23. 5. - 10.6. 2022, Mgr. 16. 5. - 31. 5. 2022

II. termín: 22. 8. - 26. 8. 2022

Poznámky a vysvetlivky:

Študent sa môže prihlásiť v AR 2021/22 na štátne skúšky pod podmienkou, ak dodrží stanovený termín odovzdania záverečnej práce. V prípade, ak študent v danom akademickom roku záverečnú prácu neobháji a prácu musí prepracovať, absolvuje obhajobu záverečnej práce v ďalšom akademickom roku.


Promócie:

Fakulta prírodných vied: 13. – 14. 6. 2022, 7. 7. 2022, 4. 10. 2022
Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva: 29. 30. 6. 2022, 1. 7. 2022
Fakulta stredoeurópskych štúdií: 27. – 28. 6. 2022, 8. 7. 2022
Filozofická fakulta: 20. – 21. 6. 2022, 4. a 6. 7. 2022, 6. – 7. 10. 2022
Pedagogická fakulta: 22. – 24. 6. 2022, 5. 10. 2022

Promócie absolventov univerzity tretieho veku: 16. 6. 2022

Promócie Nitrianskej letnej univerzity: 15. 7. 2022

Prijímacie skúšky:

bakalárske štúdium:

  • PF: 11. – 14. 4. 2022

  • FSVaZ: 25. – 28. 4. 2022

  • FPV, FSVaZ, FSŠ a FF: 6. – 10. 6. 2022

magisterské štúdium – všetky fakulty: 6. – 10. 6. 2022
doktorandské štúdium – všetky fakulty: 27. 6. – 1. 7. 2022

Odvolacie konanie voči neprijatiu na štúdium na rektoráte: 28. 7. 2022

Odporúčaný termín letnej dovolenky: 11. 7. – 12. 8. 2022

Deň otvorených dverí – jesenný termín: 22. – 27. 11. 2021
Fakulta prírodných vied: 25. 11. 2021
Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva: 27. 11. 2021
Fakulta stredoeurópskych štúdií: 27. 11. 2021
Filozofická fakulta: 25. 11. 2021
Pedagogická fakulta: 24. 11. 2021

Univerzitný deň otvorených dverí – všetky fakulty: 17. 2. 2022

Nitrianske univerzitné dni: 25. 4. – 6. 5. 2022 (dátum je orientačný, bude sa prispôsobovať programu NUD)

Termín konania ŠVOUČ: posledný marcový týždeň (odporúčaný termín)

Doplnkové informácie