• Ocenenia študentov Katedry žurnalistiky FF UKF v Nitre

Kolektívne ocenenia tvorivej činnosti študentov:

Občas nečas, časopis študentov UKF - Prvé miesto v kategórii Vysokoškolské časopisy a druhé miesto v kategórii Online žurnalistika v celoslovenskej súťaži časopisov stredných a vysokých škôl Štúrovo pero 2020/2021.

Občas nečas, časopis študentov UKF – Cena Krajskej knižnice Ľ. Štúra vo Zvolene v roku 2019 udelená v celoslovenskej novinárskej súťaži študentov stredných a vysokých škôl Štúrovo pero.

Šéfredaktorka časopisu Jana Sedláková preberá cenu

Zdroj: Krajská knižnica Ľudovíta Štúra, Zvolen

Cenu Literárneho fondu a 1. miesto získal náš študent Matej Ondrišek za zaujímavé spracovaie rozhovorov so športovcami nielen o športových témach.

 

Zdroj: Krajská knižnica Ľudovíta Štúra, Zvolen

Cenu Literárneho fondu a 2. miesto získala naša študentka Monika Radošovská za kvalitné a pestré spracovanie celospoločenských tém ako je extrémizmus, starostlivosť o seniorov alebo pôsobenie komunistov v komunálnej sfére.

Zdroj: Krajská knižnica Ľudovíta Štúra, Zvolen

Občas nečas, časopis študentov UKF – Cena Krajskej knižnice Ľ. Štúra vo Zvolene v roku 2014 udelená v celoslovenskej novinárskej súťaži študentov stredných a vysokých škôl Štúrovo pero.

Sturovo pero 2014 1

Šéfredaktorka časopisu Občas nečas Kristína Biela preberá cenu pre Občas nečas
Zdroj: súkromný archív K. Bielej 

Občas nečas, časopis študentov UKF – špeciálna Cena primátora mesta Zvolen v roku 2013 udelená v celoslovenskej novinárskej súťaži študentov stredných a vysokých škôl Štúrovo pero.

 obcas necas

Vedenie časopisu Občas nečas v akad. roku 2012/2013: (zľava) P. Böhmerová, D. Babulicová a L. Káčerová.
Zdroj: www.facebook.com/ObcasNecas

Občas nečas, časopis študentov UKF – 2. miesto v kategórii vysokoškolských časopisov v roku 2011 udelené v celoslovenskej novinárskej súťaži študentov stredných a vysokých škôl Štúrovo pero.

Sturovo pero 2011

Vedenie časopisu Občas nečas v akad. roku 2010/2011: (zľava) D. Babulicová a Z. Staníková.
Foto: E. Ježovičová, Zdroj: www.obcasnecas.ukf.sk

 Občas nečas, časopis študentov UKF – 2. miesto v kategórii vysokoškolských časopisov v roku 2010 udelené v celoslovenskej novinárskej súťaži študentov stredných a vysokých škôl Štúrovo pero.

on-sturovo-pero-2009-2

Vedenie časopisu Občas nečas v akad. roku 2009/2010: (zľava) D. Babulicová a Z. Staníková.
Foto: E. Ježovičová, Zdroj: www.obcasnecas.ukf.sk

Individuálne ocenenia študentov (výber):

Lukáš Božik – ocenenie za pôsobivý fyzický výkon v invenčnej pohybovej performancii PREJSŤ(si)TELOM udelené v rámci 47. ročníka festivalu umeleckej tvorivosti vysokoškolákov Akademický Prešov 2013.

Lukas Bozik inscenacia

Študent žurnalistiky Lukáš Božik v pohybovej performancii PREJSŤ(si)TELOM.
Foto: P. Duchoň a archív Akademického Prešova

Zuzana Staníková – Cena Literárneho fondu za historickú reportáž o Zlatej Zuzane v kategórii Novinárske príspevky vysokoškolákov v celoslovenskej novinárskej súťaži študentov stredných a vysokých škôl Štúrovo pero 2012; 1. miesto v kategórií 18 – 25 rokov v celoslovenskom kole 29. ročníka súťaže mladých moderátorov Sárova Bystrica v roku 2008.

Slavomíra Gašperová – národná víťazka medzinárodnej súťaže Tongue Stories vyhlásenej Európskou komisiou v roku 2011 a národná víťazka Európskej ceny mladých žurnalistov 2009.

slavka gasperova

Študentka žurnalistiky Slavomíra Gašperová pri preberaní ocenenia v Bruseli (2011).
Foto: P. Raškovič a Team Work, Zdroj: archív S. Gašperovej

Stanislava Harkotová –  1. miesto Novinárskej ceny v kategórii Internetové médiá udelené za reportážnu tvorbu Slovenským syndikátom novinárov v rokoch 2010 a 2011.
Jana Kovalčíková – Mimoriadna cena pre mladého autora do 27 rokov za článok o Čremošnianskom tuneli udelená Slovenským syndikátom novinárov v roku 2009.
Zuzana Tabačková – Cena Grand Prix Ľudovej banky za vzdelanosť pre najlepších absolventov vysokoškolského štúdia udelená v roku 2005.
Matej Tóth – olympionik Slovenskej republiky v roku 2005 v atletike (disciplína chôdza).
Monika Višňovská – reprezentantka Slovenskej republiky v karate v roku 2005.

Doplnkové informácie